• 4 augustus 2020

Aankondiging Algemene Leden Vergadering (ALV), VBBBB

Aankondiging Algemene Leden Vergadering (ALV), VBBBB

Aankondiging Algemene Leden Vergadering (ALV), VBBBB 150 150 Rene Dubbeldam

Aankondiging Algemene Leden Vergadering (ALV): 28 September – komt allen!.

Beste VBBBB leden,

Wij, VBBBB bestuur, nodigen u allen uit om op maandag 28 september, in de Emmaüskerk,  Noordewierweg 129, Amersfoort, van 19.00 (inloop, koffie) tot 21.30 uur, deel te nemen aan de Algemene Ledenvergadering (ALV) van onze vereniging VBBBB.

We hopen op een hoge opkomst! Uiteraard zullen we de nationale en lokale Covid19 maatregelen strikt handhaven.

De agenda volgt later per email en/of brief, rond 8-9 september 2020. We zullen zorgen voor een agenda met prikkelende vragen voor onderlinge discussie. Die vragen betreffen het voortbestaan van onze vereniging alsmede de mogelijkheden om te blijven voldoen aan een ieders verwachting. Ook zal de kascommissie verslag doen van de financiële transacties, vanaf het aantreden van dit Bestuur tot heden.

Met vriendelijke groet,

Het VBBBB bestuur: Riek Brons, Désirée Steenbeek, René Dubbeldam (Vz.).