• 21 april 2021

VBBBB: we gaan door!

VBBBB: we gaan door!

VBBBB: we gaan door! 150 150 Rene Dubbeldam

Beste leden,

Met plezier meld ik jullie dat ik in gesprek ben met een zeer gemotiveerd lid om toe te treden tot het Bestuur. Dat betekent dat de VBBBB de nodige slagkracht kan krijgen, ook bestuurlijk.

We gaan dus energiek door met de VBBBB. Veel staat op onze agenda – samen met een vaste groep zeer actieve en geïnformeerde leden gaan we die agenda uitvoeren.

Mijn boodschap blijft onverminderd dat ook andere leden zich kunnen laten horen als zij bestuurlijke interesses hebben, dan wel mee willen doen met het organiseren van evenementen waar de VBBBB goed in is en wil zijn. Laat je horen!

Naast onze ambitieuze  ‘educatieve agenda’ spelen we een belangrijke rol in strategisch-politieke kwesties. Zo is de west-Tangent even van de baan (we speelden een rol van grote betekenis in deze ontwikkeling), maar het is allerminst duidelijk hoe dat politiek en bestuurlijk verder moet. Ofwel, de VBBBB – samen met andere partners in Amersfoort – moet zich laten horen. En er zijn daarnaast andere kwesties die onze aandacht behoeven. Juist ook daarom is dit bericht belangrijk: we winnen aan bestuurlijke capaciteit, en daardoor worden we weer sterker. Nogmaals: meldt u aan.

hartelijke groeten, René Dubbeldam, Voorzitter VBBBB.