• 31 december 2019

NIEUWJAARSGROET VANUIT HET VBBBB BESTUUR

NIEUWJAARSGROET VANUIT HET VBBBB BESTUUR

NIEUWJAARSGROET VANUIT HET VBBBB BESTUUR 150 150 Rene Dubbeldam

 

EEN GELUKKIG EN GEZOND 2020 TOEGEWENST!

 31 december 2019

 

Beste leden van de VBBBB,

Allereerst wensen wij als bestuur van de VBBBB alle leden een zeer voorspoedig en vooral ook zeer gezond 2020 toe.

We zien ernaar uit om in 2020 met de VBBBB actief te zijn met en in ‘ons’ bos. Naast het bevorderen van onze ‘luis-in-de-pels’ functie (om te zorgen dat de waarden van het bos behouden blijven) zullen we samen met de leden en andere nauw betrokken partijen een aantal leuke en leerzame evenementen organiseren voor jong en oud. Nog nooit stond in Nederland de natuur zó in de maatschappelijke en politieke belangstelling als nu; wellicht geeft dat ons als VBBBB fantastische vleugels in het nieuwe jaar.

Dit jaar stond vooral in het teken van de doorstart van de VBBBB. Dat traject verliep, zoals u ongetwijfeld hebt gemerkt, bepaald niet soepel. Tot ons groot leedwezen overleed onze medebestuurder, penningmeester en bestuurlijke steun-en-toeverlaat Carol Franssen. Fijn dat er veel mensen waren tijdens zijn mooie uitvaart. Natuurlijk missen we hem zeer; hij was het institutionele geheugen van de Vereniging. Ook als een eerbetoon aan Carol voelen we ons als bestuur verantwoordelijk voor een succesvolle doorstart van de VBBBB. Daar zetten we ons dan ook helemaal voor in.

Momenteel zijn er weer behoorlijk veel betalende leden. Ook hebben verschillende leden de VBBB genereuze giften gedaan, naast het reguliere lidmaatschapstarief. We zijn alle betalende leden zeer erkentelijk voor hun jarenlange ondersteuning van de Vereniging, en wij zullen er alles aan doen om in het nieuwe jaar de VBBBB weer op de kaart te zetten, vóór en dóór de leden. Wij hopen dat u de vereniging, ook in 2020, financieel zal blijven ondersteunen.

Ook doen we wederom een appèl op de leden om mee te doen met bestuurlijke activiteiten. We bedanken Joop Schreurs die ons behulpzaam zal zijn bij het onderhouden van onze website; hij meldde zich al na ons eerste appèl aan de leden voor bestuurlijke ondersteuning.  Zo zijn er zeker meer activiteiten (bijv. financiën, organisatie van evenementen en jeugdactiviteiten, lezingen, etc. etc.) waar de leden hun waardevolle kennis en kunde kunnen aanbieden. Laat het ons per ommegaande graag weten!

We zullen in ieder geval onze website meer en meer gebruiken om nieuwtjes en andere zaken te vermelden. Houdt dat dus in de gaten.

Nogmaals, een heel voorspoedig en gezond 2020 toegewenst!

Mede namens mijn fantastische medebestuurders Riek Brons en Désirée Steenbeek, René Dubbeldam, VBBBB Voorzitter.

PS. We sturen deze nieuwjaarsgroet ook naar de ons bekende emailadressen. Mocht u een emailadres hebben maar dit bericht niet hebben ontvangen per email, dan vernemen we graag uw emailadres. Mail dan naar: info@vbbbb.org.