• 3 oktober 2019

Kandidaat-bestuurslid

Kandidaat-bestuurslid

Kandidaat-bestuurslid 150 150 admin

Na jarenlang slapend lid te zijn geweest, ik sta nummer 23 op de ledenlijst, was ik geschokt toen ik de uitnodiging voor de Buitengewone Algemene Vergadering van 6 mei 2019 las met de mededeling dat het bestuur tot opheffen van de vereniging zou overgaan, tenzij….

Op die waarschijnlijk allerlaatste vergadering was ik voor de eerste keer aanwezig. En ja, daar schaam ik mij enigszins voor. Het was een zeer druk bezochte vergadering met een uitvoerige presentatie van Dick Haver Droeze. Dick was voor deze belangrijke vergadering tijdelijk als voorzitter benoemd. Dat hij dat niet voor het eerst deed was duidelijk. Dick is – met de Stichting Groen in Amersfoort – al jarenlang ijverig aan de slag om de Westelijke Ontsluiting (de totaal onnodige nieuwe weg langs het Dierenpark) tegen te houden. Zoals u ongetwijfeld weet, gaat die weg ten koste van ruim 4000 bomen, groot en klein.

Ruim dertig jaar geniet ik, samen met honden, van Bos Birkhoven. Diverse dieren zijn daar te zien zoals reeën, vossen, vogels, eekhoorns en wat al niet meer.

Eerbied hebben, voor alles wat leeft en groeit, daar ben ik mee grootgebracht. Ik ben mij bewust, dat als “wij mensen” zo doorgaan met het vernielen van de natuur ( waar wij absoluut niet zonder kunnen) de toekomst van onze kinderen er zeer slecht uitziet.

Helaas is niet iedereen daarvan overtuigd en zet het nieuwe Amersfoortse College haar plannen om duizenden bomen te kappen gewoon door.

Toen dacht ik: “Ik ga mijn steentje bijdrage en meld mij aan als kandidaat-bestuurslid van de VBBBB.” Inmiddels hadden twee anderen zich ook als kandidaat aangemeld en werd de vraag aan de leden voorgelegd: “Gaat de vereniging door of niet?” De overgrote meerderheid van de aanwezigen stemde vóór het voortbestaan van de vereniging en nu zit ik in het bestuur. Om te beginnen als secretaris.

Hoe de toekomst van de VBBBB eruit ziet weet ik natuurlijk niet. Hopelijk kunnen wij, samen met Stichting Groen in Amersfoort, en de SGLA (Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort) een steentje blijven bijdragen voor het behoud van Bos Birkhoven en Bokkeduinen.

Riek Brons