• 14 november 2019

Carol Franssen overleden

Carol Franssen overleden

Carol Franssen overleden 150 150 Rene Dubbeldam

Carol Franssen overleden, op 13 November 2019.

Met groot leedwezen delen wij iedereen en de VBBBB leden mede dat Carol Franssen gisteren is overleden. Carol was onze zeer gewaardeerde penningmeester, en was deel van het institutioneel geheugen van de VBBBB. Vanaf de oprichting van de VBBBB heeft hij er met al zijn vermogens aan getrokken.

We zullen hem zeer missen!

Op deze web-pagina zullen meer details volgen. We begrijpen van Carol’s partner dat Carol’s uitvaart  a.s. dinsdag plaatsvindt.

Namens de bestuursleden van de VBBBB,

René Dubbeldam, Voorzitter.