• 2 december 2020

Actieplan 2021 in de maak

Actieplan 2021 in de maak

Actieplan 2021 in de maak 150 150 Rene Dubbeldam

Op Januari 7 januari gaat het VBBBB bestuur samen met enkele enthousiaste leden een concreet actieplan maken voor 2021. De basis voor het actieplan is al gelegd tijdens de laatste Algemene Leden Vergadering (ALV).

U wordt op de hoogte gehouden!

René Dubbeldam, Vz. VBBBB