Beste leden van de VBBBB,

Het is inmiddels volop zomer in het bos, en in Amersfoort. Hier een aantal zaken van jouw bestuur, ter informatie.

WO van de baan
De Westelijke Ontsluiting is van de baan, volgens het coalitieakkoord!! Als VBBBB zijn we dik tevreden hiermee, na 15 jaar strijd, samen met onder meer Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort en de stichting Groen in Amersfoort. Eindelijk een besluit dat recht doet aan de balans tussen natuur en verkeer. We danken jullie voor de steun tijdens die strijd!

Braderie en nieuwe leden
1 juli jl. was de VBBBB vertegenwoordigd op de braderie van het Soesterkwartier. Dankzij de inspanningen van het bestuur en ondersteund door de leden Dick en Ineke, zijn er flink wat folders verspreid en hebben we 6 nieuwe leden aangetrokken. Het was ook leuk en inspirerend om in gesprek te gaan met mensen die onze goede zaak steunen.

Braderie Soesterkwartier 1 juli 2022

Financiële steun
Wat zijn we blij ook met het gehoor dat we hebben gekregen op onze oproep voor extra financiële steun: bijna 500 euro is er nu al extra gedoneerd!! Heel hartelijk dank voor deze extra steun.
Mocht je nog geen kans hebben gezien om een extra donatie te doen, en kun je het wel missen: we verwachten dat er nog een lange weg te gaan is met de plannen nabij de Bokkeduinen. Ons banknummer is NL56 INGB 0007 7053 71

Bezwaar en aanvraag voorlopige voorziening
Op de laatste dag van de zittingstermijn van het vorige college (29 juni 2022) is er vergunning verleend voor het plaatsen van tijdelijke woonunits tbv COA naast de Bokkeduinen. Er is enkele dagen later direct gestart met de werkzaamheden en het veld is met bouwhekken afgezet. Wij hebben bezwaar gemaakt tegen de vergunning, vanwege de aantasting van de natuur en omdat er vergunning is verleend zonder besluit van de gemeenteraad. Ook hebben we bij rechtbank Midden Nederland om een voorlopige voorziening gevraagd, waarmee de werkzaamheden direct stilgelegd moeten worden.

Voortgang participatie Blom
Op dit moment neemt de VBBBB niet deel aan de participatiebijeenkomsten die worden georganiseerd door de initiatiefnemers van de grootschalige bouwplannen nabij Blom / Bokkeduinen. Wij blijven wel in gesprek, en hebben aangegeven dat er vanuit de initiatiefnemers allereerst een flinke beweging gemaakt moet worden naar de ecologische kant, voordat we weer om de participatietafel gaan zitten.

Fijne zomer en tot in augustus!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *