Zoals in onze opdracht van de ledenvergadering en de ledenraadpleging daarna is gesteld, gaan wij ook in tegen plaatsing van tijdelijke woonunits voor asielzoekers en de verdere plannen voor de bouw van 300 woningen op het voormalig terrein van Mgr. Blom, in bosgebied Bokkeduinen. Wij zijn overigens niet tegen het opvangen van asielzoekers, geenszins, echter wel op deze plek. En vinden dat er voldoende alternatieven aanwezig zijn.

Wij hebben bezwaar ingediend tegen de door de gemeente verleende vergunning en een voorlopig voorziening om de vergunning te schorsen aangevraagd. Het geding over de voorlopige voorziening heeft voor de Rechtbank Utrecht gediend op 4 augustus jl. Er is nog geen uitspraak maar wij hebben goede hoop. Wij hebben namelijk sterke argumenten. Afwijking van het bestemmingsplan, afwijking van het Bosbeheerplan, afwijking van de Visie Gezond Groen van de gemeente en afwijking van de visie van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur. En daarnaast nog de bedreiging van de in Bokkeduinen wonende dassenfamilie. Daarover hebben wij de Stichting Dassenwerkgroep Utrecht om advies gevraagd en een heel duidelijk rapport gekregen. Bouwen, in welke vorm dan ook, bedreigt de das.

Volgende week woensdag, 17 augustus 2022, heeft uw bestuur een gesprek met de wethouder om ons standpunt toe te lichten. De gemeente heeft aangegeven vooral te zullen afgaan op door ons in te brengen rapporten van deskundigen. En die hebben we! Onder andere van de Stichting Dassenwerkgroep Utrecht.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *