• 19 september 2022

Uitspraak gemeente mbt bezwaar vergunning COA

Uitspraak gemeente mbt bezwaar vergunning COA

Uitspraak gemeente mbt bezwaar vergunning COA 150 150 Han van den Broek

Beste leden,

De gemeente heeft ons bezwaar op de uitbreiding van het COA in Bokkeduinen afgewezen. Zie in de bijlage voor de gehele brief. Een aanknopingspunt dat wij hierin zien, is dat de gemeente in de brief aangeeft dat de resterende velden in Bokkeduinen gezien worden als essentieel foerageergebied voor de dassenclan Bokkeduinen.

220908 afwijzing bezwaar