• 12 maart 2021

Petitie over intensivering goederentransport per trein

Petitie over intensivering goederentransport per trein

Petitie over intensivering goederentransport per trein 150 150 Rene Dubbeldam

Beste allen,

Onlangs organiseerden Thomas van Eerden en ondergetekende een petitie over het voornemen van de Gemeente om een EU subsidie aan te vragen die intensivering van goederenvervoer over het spoor mogelijk maakt. Wij vermoeden dat die gelden mede zullen worden gebruikt om gaten in de begroting voor aanleg van de westelijke rondweg te dekken. Daarover moet beslist gesproken worden met de verantwoordelijk wethouder. Zoals bekend is de relevantie van de westelijke rondweg allerminst duidelijk; verschillende organisaties toonden al overtuigend aan dat gemeentelijke cijfers over verkeersintensiteit over de BW Laan bepaald niet deugen. Ofwel, de petitie beschrijft (i) de zorgen van omwonenden aan het spoor over een zeer forse toename van goederentreinen in de nacht, en (ii) de irritatie over de aanvraag van EU geld om een weinig relevante westelijke rondweg er door te drukken. Ondertussen hebben ca 900 mensen de petitie ondertekend; dat betekent dat de zorgen van omwonenden groot zijn.

Bijgaand ter informatie de brief aan College B&W en fractievoorzitters. 20210309 brief Buijtelaar inzake Europese Subsidie CEF v2.0

De wijkkrant van Soesterkwartier zal informatie geven over de petitie. We vroegen de wijkkrant van Amersfoort-Zuid hetzelfde te doen.

Zie de website www.petities.nl voor de omschrijving van de petitie. OpĀ  12 maart hadden 899 mensen de petitie reeds ondertekend.