• 22 oktober 2021

Grootschalige bouwplannen terrein mgr. Blom in bos Bokkeduinen

Grootschalige bouwplannen terrein mgr. Blom in bos Bokkeduinen

Grootschalige bouwplannen terrein mgr. Blom in bos Bokkeduinen 150 150 Han van den Broek

De gemeente heeft grootschalige bouwplannen op het terrein van de Kerkelijke Instelling Mgr. Blom (KIMB) aan de BW-laan in bos Bokkeduinen.

Op 7 oktober jl. vond een inspraak-avond plaats mbt deze bouwplannen van projectontwikkelaar Van Wijnen. De VBBBB was hierbij ook uitgenodigd en aanwezig. Het terrein is recent verkocht door de KIMB aan bouwbedrijf Van Wijnen.

Wij maken ons zorgen over de omvang van het project en de impact van nieuwe woningen (ca 300!) op het mooie en kwetsbare natuurgebied de Bokkeduinen. In samenwerking met enkele omwonenden, de SGLA en de stichting Groen in Amersfoort bereiden wij op dit moment een allereerst brief voor. Deze is gericht aan de wethouder. In de brief wordt aangegeven dat de omvang van de plannen een te groot negatief effect op de Bokkeduinen heeft en dat er een grote wens is om te participeren met daadwerkelijke inspraak om te komen tot een aanvaardbaar plan. Het plan in huidige omvang en vorm is voor de VBBBB onaanvaardbaar.

Wij houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen.

Schets van bouwplannen terrein KIMB, BW-laan

Informatie vanuit gemeente Amersfoort:

https://www.amersfoort.nl/project/ontwikkeling-kloosterterrein-monseigneur-blom-barchman-wuytierslaan-55.htm