• 18 mei 2022

Flyer standpunt VBBBB tov uitbreiding AZC en Blom

Flyer standpunt VBBBB tov uitbreiding AZC en Blom

Flyer standpunt VBBBB tov uitbreiding AZC en Blom 150 150 Han van den Broek

Beste leden,

In bijgaande flyer is het standpunt van de VBBBB toegelicht, zoals dat tijdens de ALV van 10 mei 2022 is besproken en besloten. Woensdag 18 mei zal het bestuur van de VBBBB deze flyer uitdelen aan geïnteresseerden tijdens de informatiebijeenkomst met betrekking tot de tijdelijke uitbreiding van het AZC, tussen 19:30 en 21:30 uur.

Flyer bos Bokkeduinen