Inmiddels is de VBBBB gesprekspartner bij de ontwikkeling van de plannen door Van Wijnen op het gebied BLOM (BW Laan, naast het AZC). De VBBBB is lid van de ‘klankbordgroep’ die kan reageren op de ontwikkeling van plannen door ‘initiatiefnemers’ onder leiding van Van Wijnen, projectontwikkelaar. Ook de gemeente Amersfoort is lid van deze klankbordgroep.

Er zijn nu 2 vergaderingen geweest, waarvan één om de procedures van participatie te bespreken (dd. 10 februari 2022) en één om in te gaan op een ‘leefbaarheidsonderzoek’. (dd. 22 februari 2022).

Het zal nog maar moeten blijken in hoeverre deze klankbordgroep echt invloed kan uitoefenen op de ontwikkeling. Onze zorgen – komst van veel nieuwe inwoners in een toch al erg druk stukje groen Amersfoort – zijn vooralsnog niet weggenomen. De VBBBB doet haar best om, samen met andere gesprekspartners zoals: GiA, SGLA, Vereniging BW Laan even nummers, bewoners Daam Fockemalaan, onze prioriteiten te laten doorklinken.

De volgende vergadering staat gepland op maandag 14 maart 2022. Mogelijk komt dan een urbane planner aan het woord. (hoogte gebouwen vs hoogte bomen; parkeergelegenheid; impact op verkeersdoorstroming; etc).

René Dubbeldam (Vz. VBBBB) en Han van den Broek (secretaris VBBBB) vertegenwoordigen de VBBBB in de klankbordgroep.

Wordt vervolgd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *