• 16 december 2021

Behandeling beroep weigering herziening BP westelijke ontsluiting in Raad van State

Behandeling beroep weigering herziening BP westelijke ontsluiting in Raad van State

Behandeling beroep weigering herziening BP westelijke ontsluiting in Raad van State 150 150 Han van den Broek

Op 16 december 2021 zal Mr. L. Haver Droeze de VBBBB vertegenwoordigen tijdens een zitting van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State over het beroep op de weigering van de herziening van het BP de westelijke ontsluiting, de westtangent. De VBBBB – en ook andere organisaties zoals Groen In Amersfoort en de SGLA – heeft bezwaren tegen het bestemmingsplan. De gemeentelijke prognoses over verkeersdrukte blijken onbetrouwbaar. In plaats van een door de gemeente voorspelde toename van verkeersdrukte is het tegendeel het geval. Daardoor zijn de aannames gebaseerd op drijfzand. Ook is de aanleg financieel onhaalbaar; de aanbesteding bleek een zeperd en recente kostenramingen gaan ver over de oorspronkelijke begroting. Verder is geen rekening gehouden met de habitat van verstoorde dieren, zoals de dassen in dit gebied.

Na de zitting doen we hier verslag van.