• 17 augustus 2019

Stikstofarrest stelt westelijke rondweg ter discussie

Stikstofarrest stelt westelijke rondweg ter discussie

Stikstofarrest stelt westelijke rondweg ter discussie 694 463 admin

De stichting Groen In Amersfoort is hogelijk verbaasd dat de westelijke rondweg niet voorkomt op de lijst van projecten die door een verstrekkende uitspraak van de Raad van State over stikstofuitstoot een nieuwe natuurvergunning nodig hebben.
Marco Willemse – Algemeen dagblad – 17-08-19

Volgens de gemeente Amersfoort ontbreekt de westelijke ontsluiting, doordat het bestemmingsplan al vóór het RvS-vonnis van 29 mei een onherroepelijke status hadDe verontwaardiging van de rondwegtegenstanders betreft een recent overzicht van de provincie Utrecht met uitbreidingsplannen die door de vernietiging van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) voorlopig staan geparkeerd. Amersfoort komt met drie projecten voor op de lijst van twintig, maar de nieuwe weg met tunnelbak en spooronderdoorgang tussen de Stichtse Rotonde en de Amsterdamseweg behoort daar niet toe.

Verschuilen

De stichting zegt niet te begrijpen waarom de woningbouwplannen in het centraal stadsgebied-Noord (Wagenwerkplaats en Kop van Isselt) wél op de lijst staan, maar de ontsluitingsweg in hetzelfde plangebied niet. Met de rondweg is ook nog eens sprake van een veel grotere toename van verkeer en uitstoot dan met de woningen in het gebied, stelt voorzitter Christian van Barneveld.

Volgens de gemeente valt aan de rondweg procedu­reel niet meer te morrelen.

Het PAS-arrest van de hoogste bestuursrechter geldt niet voor bestemmingsplannen die waren afgerond vóór het vonnis van 29 mei. Volgens Groen in Amersfoort kan de gemeente zich niet verschuilen achter het onherroepelijke karakter van het rondwegplan, omdat de stichting nog een allerlaatste zaak heeft lopen bij de Raad van State. Zolang die niet is afgerond, kan volgens de tegenstanders geen sprake zijn van een onherroepelijk bestemmingsplan voor de gewraakte westelijke ontsluiting.

Volgens de gemeente valt aan de rondweg, waarvoor op de Amersfoortse Berg de eerste 1500 bomen zijn gekapt, procedureel niet meer te morrelen. Het project is onherroepelijk, laat een woordvoerder weten, al heeft de Raad van State daarin volgens haar het laatste woord.

Amersfoort kan niet terugvallen op die clausule, meent de stichting, omdat er wel degelijk alternatieven zouden zijn voor het gekozen rondwegtracé. Ze trekt het nut (algemeen belang) van de verbinding bovendien ernstig in twijfel.