• 31 oktober 2019

Gronden Melksteeg

Gronden Melksteeg

Gronden Melksteeg 150 150 Rene Dubbeldam

Gronden Melksteeg zijn al Amersfoorts eigendom

De aanleg van de westelijke rondweg komt in september nog voor de bestuursrechter, maar Amersfoort heeft nu al gronden voor boscompensatie gekocht in de gemeente Soest.

AD      Leo de Vries 21-07-17, 1 3

De Soester agrariër en grondeigenaar Toon Hartman zegt elf hectare grond verkocht te hebben aan de gemeente Amersfoort. Het gaat om een strook van enkele honderden meters breed tussen de waterzuivering en het treinspoor Amersfoort-Amsterdam. Ook een schuur in het gebied werd verkocht.

Daarnaast zou ook de Soester grondeigenaar Peter van den Breemer twee aansluitende stukken grond van ongeveer zes hectare hebben verkocht aan de buurgemeente Amersfoort. Het gaat om een stuk dat aansluit op de Eem en om een strook achter het indoor-speelparadijs Superfun. Daarmee heeft Amersfoort nu een brede strook Soester grond in bezit die reikt van de Eem tot aan de Birkstraat.

Compensatie

Het gebied Melksteeg bij de Peter van der Breemerweg. © AD

Amersfoort wil de grond op de grens met Soest gebruiken om natuur te compenseren die verloren dreigt te gaan bij de aanleg van de toekomstige westelijke rondweg tussen de Stichtse Rotonde en de Birkstraat. Daarbij sneuvelen naar schatting ruim 3.000 bomen die elders moeten worden herplant.

De beslissing om de omstreden westelijke rondweg door Berg Noord en Birkhoven aan te leggen, is al genomen door de Amersfoortse gemeenteraad maar op 5 september dient nog een zaak bij de hoogste bestuursrechter, waarin de aanleg wordt aangevochten. Dat heeft de gemeente er niet van weerhouden de beoogde gronden alvast te kopen.

Weiland
Het gaat om terreinen die nu nog in gebruik zijn als weiland. Behalve veel nieuwe bomen krijgt het gebied Melksteeg straks ook enkele natuurvennen. Het idee is dat er een brede natuurlijke verbindingszone ontstaat tussen de Eem en Birkhoven. Belangrijkste barrières daarbij zijn het treinspoor en de Birkstraat. Ook de kunstgras hockeyvelden van AMHC liggen precies op het nieuwe natuurtracé.

Geen bezwaren

De beoogde compensatiezone versmalt zich op de plek waar het de Peter van den Breemerweg passeert. Hier staan nog een woonhuis en enkele schuren van de familie Hartman. Deze blijven staan, evenals een oude hooiberg die zich hier nog bevindt.

Bob Smiet van de Vereniging Vrij Polderland heeft geen grote bezwaren tegen de aanleg van een ecologische zone op deze plaats. ,,Nee, zolang het gaat om natuur, zijn wij al blij. Dan wordt het tenminste geen woon- of industriegebied.”

,,Als Amersfoort nu ook nog haar plan laat varen om hier twee enorme windmolens neer te zetten, dan zijn we helemaal blij”, zegt Smiet. ,,Want die twee molens zijn in onze ogen strijdig met de natuur die hier straks nieuw wordt aangelegd.”

Het Soester raadslid Harry Witte (Gemeentebelangen Groen Soest) is ook niet tegen natuurcompensatie op deze plek. Maar hij hekelt wel de gang van zaken. ,,Het is raar dat de Soester gemeenteraad hier nog niet bij betrokken is”, vindt hij. ,,We moeten het weer vernemen uit de krant.”

Niet concreet genoeg

Het college heeft haar medewer­king al toegezegd aan Amersfoort. De Soester gemeente­raad is daarvan op de hoogte gesteld

woordvoerder gemeente Soest

Woordvoerder Marjolein van Steen van de gemeente Soest legt uit dat het plan voor de inrichting van het gebied Melksteeg daarvoor nog niet concreet genoeg is. ,,We zijn nog aan het schetsen. Er moet natuurlijk wel iets zijn wat aan de raad kan worden voorgelegd. Bovendien heeft het college haar medewerking al toegezegd aan Amersfoort. De Soester gemeenteraad is daarvan op de hoogte gesteld.”

Volgens de gemeentelijke woordvoerder heeft Soest al 15 jaar de wens om een ecologische verbindingszone aan te leggen op deze plek. ,,Dat Amersfoort nu hier wil compenseren, komt dus goed uit. Daarnaast heeft Rijkswaterstaat zich nu ook gemeld voor dit project. Die wil hier natuur compenseren die verloren gaat bij de toekomstige reconstructie van het knooppunt Hoevelaken.”