• 18 oktober 2019

Ecologische verbinding tussen Birkhoven en de Eem

Ecologische verbinding tussen Birkhoven en de Eem

Ecologische verbinding tussen Birkhoven en de Eem 150 150 admin

De gemeente onderzoekt de mogelijkheden voor een ecologische verbinding langs de A.P. Hilhorstweg. Het idee is om nieuwe natuur aan te leggen: niet direct aan de Westelijke ontsluiting, maar wel als een onderdeel van de extra natuurverrijking die hoort bij het project.
Er is al een ecologische verbindingszone in het gebied: ‘de Melksteeg’, op de grens van Amersfoort en Soest. Naast deze zone zijn nu plannen voor een nieuwe ecologische verbinding. De huidige Melksteeg bestaat namelijk vooral uit bos, wat goed is voor soorten zoals de ree, vleermuizen en bosvogels. Er is hier echter weinig open natuurgebied. Dat is nu voorzien bij de Hilhorstweg, ten oosten van de Melksteeg. Verspreid over het open landschap komen kleine bosjes.
Over een lengte van 900 meter komt een natuurvriendelijke oever. De oever wordt vergraven over een lengte van zo’n 25 meter. Langs de waterkant groeien moerasplanten; aan de kant van de weilanden komen struiken en een enkele boom. Het open gebied vormt een geschikt leefgebied voor bijvoorbeeld vlinders en ringslangen. Er komen twee poelen, waarin kikkers, salamanders en libellen kunnen leven en voortplanten.