Zomernieuws VBBBB

Beste leden van de VBBBB, Het is inmiddels volop zomer in het bos, en in Amersfoort. Hier een aantal zaken van jouw bestuur, ter informatie. WO van de baan De Westelijke Ontsluiting is van de baan, volgens het coalitieakkoord!! Als VBBBB zijn we dik tevreden hiermee, na 15 jaar strijd, samen met onder meer Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort en de stichting Groen […]

Nieuwsbrief februari 2022

Beste leden, Het is inmiddels eind februari en we willen namens het bestuur van de VBBBB graag een aantal zaken onder uw aandacht brengen. Bewonersmanifest Op onze website www.vbbbb.org staat een bericht met een link naar het bewonersmanifest dat is opgesteld om aandacht te vragen voor de leefbaarheid en het groen in onze stad. We roepen […]

Aanstaande gemeenteraadsverkiezingen: VBBBB ondersteunt het bewoners-manifest

Beste leden, Op dinsdag 1 maart overhandigt de SGLA het Bewonersmanifest aan burgemeester Lucas Bolsius. In dit manifest staan 5 belangrijke punten met betrekking tot de leefbaarheid van de stad, om mee te nemen bij het verder ontwikkelen van Amersfoort. Deze overhandiging zal ook namens de VBBBB plaatsvinden. Gepland moment is 1 maart om 17u45 in […]

BLOM project en VBBBB participatie

Inmiddels is de VBBBB gesprekspartner bij de ontwikkeling van de plannen door Van Wijnen op het gebied BLOM (BW Laan, naast het AZC). De VBBBB is lid van de ‘klankbordgroep’ die kan reageren op de ontwikkeling van plannen door ‘initiatiefnemers’ onder leiding van Van Wijnen, projectontwikkelaar. Ook de gemeente Amersfoort is lid van deze klankbordgroep. […]

Algemene Leden Vergadering 18 januari 2022 alternatief uitgevoerd

/// aanvulling dd 13 januari & 25 februari: in verband met de aanhoudende coronamaatrdegelen is de ALV uitgesteld naar 10 mei. Deze ALV is alternatief uitgevoerd. ////   Beste leden, Bij deze nodigen wij u, als lid van de VBBBB, uit voor de komende Algemene Leden Vergadering op dinsdag 18 januari 2022 om 19:30 uur […]

Behandeling beroep weigering herziening BP westelijke ontsluiting in Raad van State

Op 16 december 2021 zal Mr. L. Haver Droeze de VBBBB vertegenwoordigen tijdens een zitting van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State over het beroep op de weigering van de herziening van het BP de westelijke ontsluiting, de westtangent. De VBBBB – en ook andere organisaties zoals Groen In Amersfoort en de SGLA […]

VBBBB: we gaan door!

Beste leden, Met plezier meld ik jullie dat ik in gesprek ben met een zeer gemotiveerd lid om toe te treden tot het Bestuur. Dat betekent dat de VBBBB de nodige slagkracht kan krijgen, ook bestuurlijk. We gaan dus energiek door met de VBBBB. Veel staat op onze agenda – samen met een vaste groep […]

VERSTERKING BESTUUR GEWENST

Beste VBBBB leden, Graag doe ik een dringend beroep op u om u te melden als geínteresseerd aspirant bestuurslid van de VBBBB. Momenteel is het Bestuur zeer ‘onderbemenst’. Ik zou op korte termijn graag enthousiaste leden willen spreken die interesse hebben. Onderling kunnen we de taakverdeling bespreken al naar gelang persoonlijke interesses en expertise. Graag […]

Petitie over intensivering goederentransport per trein

Beste allen, Onlangs organiseerden Thomas van Eerden en ondergetekende een petitie over het voornemen van de Gemeente om een EU subsidie aan te vragen die intensivering van goederenvervoer over het spoor mogelijk maakt. Wij vermoeden dat die gelden mede zullen worden gebruikt om gaten in de begroting voor aanleg van de westelijke rondweg te dekken. […]

Geen reactie van het College B&W op de Open Brief van VBBBB over de Westelijke Rondweg

Beste VBBBB leden en andere geïnteresseerden, Op 12 juni stuurde de VBBBB (Voorzitter) een Open Brief naar College B&W en naar fractievoorzitters van Amersfoortse politieke partijen over de Westelijke Rondweg. (zie het bericht daarover op de website, waarin de volledige brief staat afgedrukt). Slechts enkele fractievoorzitters reageerden; het College zegde toe een antwoord te sturen […]