Gemeentelijke reactie bezwaar vergunning Buitenhuis Blom

Beste leden, onze gemeente heeft uiteindelijk (veel te laat!!) gereageerd op ons bezwaar ten aanzien van de verleende vergunning ‘placemaking locatie Buitenhuis Blom’. Er is opnieuw voorrang gegeven aan de menselijke activiteiten in dit natuurgebied. Een klein lichtpunt is het, dat er een extra voorwaarde aan de vergunning wordt toegevoegd, te weten het plaatsen van […]

Inspraak over bouwplannen Blom

Dinsdag 21 maart hebben wij ingesproken namens de VBBBB over de bouwplannen op het terrein van Blom.Kijk hier deze inspraak terug: https://amersfoort.raadsinformatie.nl/vergadering/1090900#ai_7452942 Met hier de link naar het beeldmateriaal:Inspraaksheets gemeenteraad H vd Broek 21032023 VBBBB en de inspreektekst: Inspraaktekst gemeenteraad 210323 H vd Broek VBBBB Laat ons vooral weten wat u er van vindt, via info@vbbbb.org 

VBBBB dient bezwaar in tegen uitbreiding functies Buitenhuis Blom

In november heeft de gemeente een Omgevingsvergunning verleend aan Bijzondere Plekken om de functies in en om het Buitenhuis Blom flink uit te breiden. Het bestuur van de VBBBB heeft deze vergunning goed bestudeerd en stelt vast dat ook deze vergunning een aanslag is op de natuur en de rust in het bos Bokkeduinen. Lees […]

Brief aan gemeente over bouwplannen Blom

Beste leden, Zie in de bijlage de brief die uw bestuur heeft opgesteld naar aanleiding van alle ontwikkelingen in en rond Bokkeduinen. 221125 brief aan gemeenteraad

Uitspraak gemeente mbt bezwaar vergunning COA

Beste leden, De gemeente heeft ons bezwaar op de uitbreiding van het COA in Bokkeduinen afgewezen. Zie in de bijlage voor de gehele brief. Een aanknopingspunt dat wij hierin zien, is dat de gemeente in de brief aangeeft dat de resterende velden in Bokkeduinen gezien worden als essentieel foerageergebied voor de dassenclan Bokkeduinen. 220908 afwijzing […]

Bokkeduinen: uitspraak rechter en hoorzitting bij gemeente

Beste leden, Helaas heeft de rechter ons verzoek om een voorlopige voorziening afgewezen en kan de aanleg van de tijdelijke woonunits in bos Bokkeduinen voorlopig doorgaan. Meer informatie over deze uitspraak kunt u hier lezen: 220812 uitspraak vovo eiser 22_2789 Ondertussen heeft de hoorzitting mbt ons bezwaar op de verleende omgevingsvergunning vandaag, woensdag 17 augustus, […]

Update bouwplannen Blom

Zoals in onze opdracht van de ledenvergadering en de ledenraadpleging daarna is gesteld, gaan wij ook in tegen plaatsing van tijdelijke woonunits voor asielzoekers en de verdere plannen voor de bouw van 300 woningen op het voormalig terrein van Mgr. Blom, in bosgebied Bokkeduinen. Wij zijn overigens niet tegen het opvangen van asielzoekers, geenszins, echter […]

Uitspraak Raad van State: VBBBB in gelijk gesteld met Westelijke Ontsluiting!

Op 10 augustus 2022 heeft de Raad van State ons hoger beroep m.b.t. herziening besluit Westelijke Ontsluiting Amersfoort gegrond verklaard! Samen met Stichting Groen in Amersfoort en de Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort hebben wij in december 2021 een hoger beroep ingediend bij de Raad van State. Dit hebben wij gedaan omdat de gemeenteraad van Amersfoort […]

Zomernieuws VBBBB

Beste leden van de VBBBB, Het is inmiddels volop zomer in het bos, en in Amersfoort. Hier een aantal zaken van jouw bestuur, ter informatie. WO van de baan De Westelijke Ontsluiting is van de baan, volgens het coalitieakkoord!! Als VBBBB zijn we dik tevreden hiermee, na 15 jaar strijd, samen met onder meer Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort en de stichting Groen […]

Ledenraadpleging en uitslag

Beste leden, Vorige week hebben we een ledenraadpleging uitgevoerd, mbt het standpunt over al dan niet tijdelijke bebouwing op het terrein van Blom, in bos Bokkeduinen. Het standpunt van de VBBBB: geen bebouwing of verdere aantasting van de natuur. U heeft met velen op ons verzoek gereageerd! Ca 50% van de bij ons bekende email-adressen […]