nieuws

Update bouwplannen Blom 150 150 Han van den Broek

Update bouwplannen Blom

Zoals in onze opdracht van de ledenvergadering en de ledenraadpleging daarna is gesteld, gaan wij ook in tegen plaatsing van tijdelijke woonunits voor asielzoekers en de verdere plannen voor de bouw van 300 woningen op…

verder lezen...
Uitspraak Raad van State: VBBBB in gelijk gesteld met Westelijke Ontsluiting! 150 150 Han van den Broek

Uitspraak Raad van State: VBBBB in gelijk gesteld met Westelijke Ontsluiting!

Op 10 augustus 2022 heeft de Raad van State ons hoger beroep m.b.t. herziening besluit Westelijke Ontsluiting Amersfoort gegrond verklaard! Samen met Stichting Groen in Amersfoort en de Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort hebben wij in…

verder lezen...
Zomernieuws VBBBB 1024 768 Han van den Broek

Zomernieuws VBBBB

Beste leden van de VBBBB, Het is inmiddels volop zomer in het bos, en in Amersfoort. Hier een aantal zaken van jouw bestuur, ter informatie. WO van de baan De Westelijke Ontsluiting is van de baan, volgens het coalitieakkoord!! Als VBBBB zijn…

verder lezen...
Ledenraadpleging en uitslag 150 150 Han van den Broek

Ledenraadpleging en uitslag

Beste leden, Vorige week hebben we een ledenraadpleging uitgevoerd, mbt het standpunt over al dan niet tijdelijke bebouwing op het terrein van Blom, in bos Bokkeduinen. Het standpunt van de VBBBB: geen bebouwing of verdere…

verder lezen...
Flyer standpunt VBBBB tov uitbreiding AZC en Blom 150 150 Han van den Broek

Flyer standpunt VBBBB tov uitbreiding AZC en Blom

Beste leden, In bijgaande flyer is het standpunt van de VBBBB toegelicht, zoals dat tijdens de ALV van 10 mei 2022 is besproken en besloten. Woensdag 18 mei zal het bestuur van de VBBBB deze…

verder lezen...
Rapport Raad voor de Leefomgeving en infrastructuur 150 150 Han van den Broek

Rapport Raad voor de Leefomgeving en infrastructuur

Beste leden, Hierbij treffen jullie de link aan naar het rapport ‘Natuurinclusief’ van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur. Een alarmerend rapport, waarin heel duidelijk staat dat de natuur bij het nemen van bouw-beslissingen…

verder lezen...
Aanstaande gemeenteraadsverkiezingen: VBBBB ondersteunt het bewoners-manifest 150 150 Han van den Broek

Aanstaande gemeenteraadsverkiezingen: VBBBB ondersteunt het bewoners-manifest

Beste leden, Op dinsdag 1 maart overhandigt de SGLA het Bewonersmanifest aan burgemeester Lucas Bolsius. In dit manifest staan 5 belangrijke punten met betrekking tot de leefbaarheid van de stad, om mee te nemen bij het…

verder lezen...
BLOM project en VBBBB participatie 150 150 Rene Dubbeldam

BLOM project en VBBBB participatie

Inmiddels is de VBBBB gesprekspartner bij de ontwikkeling van de plannen door Van Wijnen op het gebied BLOM (BW Laan, naast het AZC). De VBBBB is lid van de ‘klankbordgroep’ die kan reageren op de…

verder lezen...
Indienen zienswijze Ontwerp Visie Gezond Groen voor 22 december 150 150 Han van den Broek

Indienen zienswijze Ontwerp Visie Gezond Groen voor 22 december

Aan de leden van de VBBBB, geachte dames en heren, Wij vertelden u in eerdere berichten al over de ontwikkelingen rondom het terrein van Mrgr. Blom aan de BW laan en over de Ontwikkel visie…

verder lezen...
Wandeling door Bokkeduinen 8 januari 2022 150 150 Han van den Broek

Wandeling door Bokkeduinen 8 januari 2022

Beste leden, Ter informatie bijgevoegd een brief met daarin een uitnodiging aan omwonenden van Bokkeduinen. 211119 uitnodiging boswandeling Bokkeduinen

verder lezen...