Petitie goederentreinen

Op 8 april boden wij – Thomas van der Eerden van ‘Bezorgd Liendert’ (www.bezorgdliendert.nl) en ondergetekende (Vz. VBBBB) – een petitie aan, aan wethouder Hans Buijtelaar van B&W Amersfoort. (zie voor de brief aan het Gemeentebestuur het eerdere bericht op 12 maart 2021). Samen met ruim 1000 andere bewoners spraken we onze bezorgdheid uit over […]

Petitie over intensivering goederentransport per trein

Beste allen, Onlangs organiseerden Thomas van Eerden en ondergetekende een petitie over het voornemen van de Gemeente om een EU subsidie aan te vragen die intensivering van goederenvervoer over het spoor mogelijk maakt. Wij vermoeden dat die gelden mede zullen worden gebruikt om gaten in de begroting voor aanleg van de westelijke rondweg te dekken. […]

Commentaar door St. Groen op plannen westelijke rondweg

Ook zeer lezenswaardig: Stichting Groen over de plannen / aanbesteding voor de rondweg: https://www.groeninamersfoort.nl/2020/06/15/reactie-op-rib-over-aanbesteding-westelijke-ontsluiting/ Ook dit alles is naar de politici in Amersfoort gestuurd.

Open Brief door de VBBBB betreffende de westelijke rondweg

Beste leden, Op 12 juni j.l. verzond de Voorzitter van de VBBBB de volgende Open Brief aan het College van B&W en aan de fractieleden van de partijen in de Gemeenteraad. Ook Stichting Groen publiceerde de brief op hun website https://www.groeninamersfoort.nl/2020/06/16/ingezonden-open-brief-aan-raad-en-bw-van-rene-dubbeldam/   ” Geacht College van B&W van Amersfoort, beste leden van de Amersfoortse Gemeenteraad, […]

Tekst beroepschrift Raad van State

KLIK op de link hieronder voor het Beroepschrift inzake ‘bestemmingsplan westelijke ontsluiting‘ wat eerder dit jaar mede door de VBBBB werd ingediend: https://www.groeninamersfoort.nl/wp-content/uploads/2019/06/Beroepschrift-GiA-Raad_van_State-20190606.pdf

Politiek – boomkap

Vragen door de Partij voor de Dieren en antwoorden door Provinciale Staten. Antwoorddatum: 4 januari 2019 Geachte Statenleden, Toelichting: U heeft op 17 december 2018 schriftelijke vragen gesteld aangaande de bomenkap ten behoeve van de westelijke ontsluiting Amersfoort. Middels deze brief beantwoorden wij uw vragen. Is de vergunning voor het kappen van 1700 bomen voor […]

Stikstofarrest stelt westelijke rondweg ter discussie

De stichting Groen In Amersfoort is hogelijk verbaasd dat de westelijke rondweg niet voorkomt op de lijst van projecten die door een verstrekkende uitspraak van de Raad van State over stikstofuitstoot een nieuwe natuurvergunning nodig hebben. Marco Willemse – Algemeen dagblad – 17-08-19 Volgens de gemeente Amersfoort ontbreekt de westelijke ontsluiting, doordat het bestemmingsplan al […]

Groen in Amersfoort in beroep bij Raad van State.

Beroepschrift Raad van State d.d. 6 juni 2019. Dit beroepsschrift is tevens ondertekend door de VBBBB Gemeenteraad moet nieuwe feiten onder ogen zien Groen in Amersfoort vraagt de Raad van State te oordelen over het gemeentebesluit om de bezwaren tegen de afwijzing van ‘het verzoek om herziening van het bestemmingsplan Westelijke Ontsluiting’ ongegrond te verklaren. […]

Gemiddelde doorstroomsnelheid 43 km/u in de spits

“Gemeenteprognoses voor snelheid rondweg raken kant noch wal.” De afgelopen jaren rijdt het autoverkeer gemiddeld niet langzamer maar sneller op de bestaande Westelijke Rondweg. Dit is tegenstrijdig met de verkeersprognoses die de gemeente Amersfoort hanteert als hoofdargument om de nieuwe Westelijke Ontsluiting aan te leggen. “De provincie geeft 58,8 miljoen euro subsidie voor de aanleg […]