landelijke en provinciale politiek

Tekst beroepschrift Raad van State 150 150 Rene Dubbeldam

Tekst beroepschrift Raad van State

KLIK op de link hieronder voor het Beroepschrift inzake ‘bestemmingsplan westelijke ontsluiting‘ wat eerder dit jaar mede door de VBBBB werd ingediend: https://www.groeninamersfoort.nl/wp-content/uploads/2019/06/Beroepschrift-GiA-Raad_van_State-20190606.pdf

verder lezen...
Landelijk meldpunt bomenkap 150 150 Rene Dubbeldam

Landelijk meldpunt bomenkap

Landelijk meldpunt bomenkap Steeds meer mensen willen graag een beter behoud van onze natuur en bossen. Zij pleiten voor een ander beleid, waarbij de natuur weer wordt erkend als primaire levensbehoefte en kiezen niet voor…

verder lezen...
Politiek – boomkap 150 150 Rene Dubbeldam

Politiek – boomkap

Vragen door de Partij voor de Dieren en antwoorden door Provinciale Staten. Antwoorddatum: 4 januari 2019 Geachte Statenleden, Toelichting: U heeft op 17 december 2018 schriftelijke vragen gesteld aangaande de bomenkap ten behoeve van de…

verder lezen...
Westelijke ontsluiting Amersfoort 150 150 admin

Westelijke ontsluiting Amersfoort

Voor de aanleg van de Westelijke ontsluiting zullen in het bos van Birkhoven bomen gekapt moeten worden. Utrechts Landschap is daar niet blij mee, want we vinden dat elke aantasting van onze terreinen moet worden…

verder lezen...
Stikstofarrest stelt westelijke rondweg ter discussie 694 463 admin

Stikstofarrest stelt westelijke rondweg ter discussie

De stichting Groen In Amersfoort is hogelijk verbaasd dat de westelijke rondweg niet voorkomt op de lijst van projecten die door een verstrekkende uitspraak van de Raad van State over stikstofuitstoot een nieuwe natuurvergunning nodig…

verder lezen...
Groen in Amersfoort in beroep bij Raad van State. 1024 768 admin

Groen in Amersfoort in beroep bij Raad van State.

Beroepschrift Raad van State d.d. 6 juni 2019. Dit beroepsschrift is tevens ondertekend door de VBBBB Gemeenteraad moet nieuwe feiten onder ogen zien Groen in Amersfoort vraagt de Raad van State te oordelen over het…

verder lezen...
Gemiddelde doorstroomsnelheid 43 km/u in de spits 150 150 admin

Gemiddelde doorstroomsnelheid 43 km/u in de spits

“Gemeenteprognoses voor snelheid rondweg raken kant noch wal.” De afgelopen jaren rijdt het autoverkeer gemiddeld niet langzamer maar sneller op de bestaande Westelijke Rondweg. Dit is tegenstrijdig met de verkeersprognoses die de gemeente Amersfoort hanteert…

verder lezen...
Amersfoort perfect ontsloten? 490 330 admin

Amersfoort perfect ontsloten?

Maatschappelijke kosten-baten analyse westelijke ontsluiting De gemeente Amersfoort is voornemens om een nieuwe westelijke ontsluiting van de stad aan te leggen, waardoor het verkeer vanaf de zuidzijde van Amersfoort gemakkelijker de stad in en uit…

verder lezen...
Vragen over illegale bomenkap Westelijke Ontsluiting 620 465 admin

Vragen over illegale bomenkap Westelijke Ontsluiting

In de vergadering van Provinciale Staten van 18 februari zal de SP vragen stellen over de diverse overtredingen tegen de Wet Natuurbescherming die geconstateerd zijn tijdens de ‘proefkap’ van 1500 bomen voor de Westelijke Ontsluiting…

verder lezen...
Nieu­we wes­te­lij­ke rond­weg Amers­foort mag er ko­men 150 150 admin

Nieu­we wes­te­lij­ke rond­weg Amers­foort mag er ko­men

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft het bestemmingsplan ‘Westelijke ontsluiting’ van de gemeenteraad van Amersfoort in stand gelaten. Dit blijkt uit een uitspraak van vandaag (24 januari 2018). Het bestemmingsplan maakt een…

verder lezen...