Zomernieuws VBBBB

Beste leden van de VBBBB, Het is inmiddels volop zomer in het bos, en in Amersfoort. Hier een aantal zaken van jouw bestuur, ter informatie. WO van de baan De Westelijke Ontsluiting is van de baan, volgens het coalitieakkoord!! Als VBBBB zijn we dik tevreden hiermee, na 15 jaar strijd, samen met onder meer Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort en de stichting Groen […]

Brieven van gemeente mbt uitbreiding AZC nabij Bokkeduinen

Beste leden, Hierbij treffen jullie aan de brieven die door de gemeente in maart 2022 en in mei 2022 zijn verstuurd aan ons, als belanghebbende bij deze tijdelijke uitbreidingsplannen van het AZC. 20220128 Bewonersbrief Uitnodiging inloopbijeenkomst tijdelijke uitbreiding AZC  

Aanstaande gemeenteraadsverkiezingen: VBBBB ondersteunt het bewoners-manifest

Beste leden, Op dinsdag 1 maart overhandigt de SGLA het Bewonersmanifest aan burgemeester Lucas Bolsius. In dit manifest staan 5 belangrijke punten met betrekking tot de leefbaarheid van de stad, om mee te nemen bij het verder ontwikkelen van Amersfoort. Deze overhandiging zal ook namens de VBBBB plaatsvinden. Gepland moment is 1 maart om 17u45 in […]

Indienen zienswijze Ontwerp Visie Gezond Groen voor 22 december

Aan de leden van de VBBBB, geachte dames en heren, Wij vertelden u in eerdere berichten al over de ontwikkelingen rondom het terrein van Mrgr. Blom aan de BW laan en over de Ontwikkel visie Gezond Groen. De ontwikkelingen gaan een nieuwe fase in met de vaststelling door de gemeente van de Ontwikkel visie op […]

Behandeling beroep weigering herziening BP westelijke ontsluiting in Raad van State

Op 16 december 2021 zal Mr. L. Haver Droeze de VBBBB vertegenwoordigen tijdens een zitting van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State over het beroep op de weigering van de herziening van het BP de westelijke ontsluiting, de westtangent. De VBBBB – en ook andere organisaties zoals Groen In Amersfoort en de SGLA […]

Ontwikkelingsvisie Amersfoortse Heuvelrug

Beste leden, onlangs is de ontwikkelingsvisie gepubliceerd op de website van de gemeente Amersfoort. Deze zet in onze ogen de deur ver open om stedenbouwkundige ontwikkelingen toe te laten in onze bossen. Wij bereiden een zienswijze voor en houden u op de hoogte. Mocht u hierbij willen helpen, dan horen wij graag van u! Naschrift […]

Petitie goederentreinen

Op 8 april boden wij – Thomas van der Eerden van ‘Bezorgd Liendert’ (www.bezorgdliendert.nl) en ondergetekende (Vz. VBBBB) – een petitie aan, aan wethouder Hans Buijtelaar van B&W Amersfoort. (zie voor de brief aan het Gemeentebestuur het eerdere bericht op 12 maart 2021). Samen met ruim 1000 andere bewoners spraken we onze bezorgdheid uit over […]

Petitie over intensivering goederentransport per trein

Beste allen, Onlangs organiseerden Thomas van Eerden en ondergetekende een petitie over het voornemen van de Gemeente om een EU subsidie aan te vragen die intensivering van goederenvervoer over het spoor mogelijk maakt. Wij vermoeden dat die gelden mede zullen worden gebruikt om gaten in de begroting voor aanleg van de westelijke rondweg te dekken. […]

Geen reactie van het College B&W op de Open Brief van VBBBB over de Westelijke Rondweg

Beste VBBBB leden en andere geïnteresseerden, Op 12 juni stuurde de VBBBB (Voorzitter) een Open Brief naar College B&W en naar fractievoorzitters van Amersfoortse politieke partijen over de Westelijke Rondweg. (zie het bericht daarover op de website, waarin de volledige brief staat afgedrukt). Slechts enkele fractievoorzitters reageerden; het College zegde toe een antwoord te sturen […]