Posts By :

Han van den Broek

Flyer standpunt VBBBB tov uitbreiding AZC en Blom 150 150 Han van den Broek

Flyer standpunt VBBBB tov uitbreiding AZC en Blom

Beste leden, In bijgaande flyer is het standpunt van de VBBBB toegelicht, zoals dat tijdens de ALV van 10 mei 2022 is besproken en besloten. Woensdag 18 mei zal het bestuur van de VBBBB deze…

verder lezen...
Rapport Raad voor de Leefomgeving en infrastructuur 150 150 Han van den Broek

Rapport Raad voor de Leefomgeving en infrastructuur

Beste leden, Hierbij treffen jullie de link aan naar het rapport ‘Natuurinclusief’ van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur. Een alarmerend rapport, waarin heel duidelijk staat dat de natuur bij het nemen van bouw-beslissingen…

verder lezen...
Brieven van gemeente mbt uitbreiding AZC nabij Bokkeduinen 150 150 Han van den Broek

Brieven van gemeente mbt uitbreiding AZC nabij Bokkeduinen

Beste leden, Hierbij treffen jullie aan de brieven die door de gemeente in maart 2022 en in mei 2022 zijn verstuurd aan ons, als belanghebbende bij deze tijdelijke uitbreidingsplannen van het AZC. 20220128 Bewonersbrief Uitnodiging…

verder lezen...
Nieuwsbrief februari 2022 150 150 Han van den Broek

Nieuwsbrief februari 2022

Beste¬†leden, Het is inmiddels eind februari en we willen namens het bestuur van de VBBBB graag een aantal zaken onder uw aandacht brengen. Bewonersmanifest Op onze website www.vbbbb.org staat een bericht met een link naar…

verder lezen...
Aanstaande gemeenteraadsverkiezingen: VBBBB ondersteunt het bewoners-manifest 150 150 Han van den Broek

Aanstaande gemeenteraadsverkiezingen: VBBBB ondersteunt het bewoners-manifest

Beste leden, Op dinsdag 1 maart overhandigt de SGLA het Bewonersmanifest¬†aan burgemeester Lucas Bolsius. In dit manifest staan 5 belangrijke punten met betrekking tot de leefbaarheid van de stad, om mee te nemen bij het…

verder lezen...
Indienen zienswijze Ontwerp Visie Gezond Groen voor 22 december 150 150 Han van den Broek

Indienen zienswijze Ontwerp Visie Gezond Groen voor 22 december

Aan de leden van de VBBBB, geachte dames en heren, Wij vertelden u in eerdere berichten al over de ontwikkelingen rondom het terrein van Mrgr. Blom aan de BW laan en over de Ontwikkel visie…

verder lezen...
Wandeling door Bokkeduinen 8 januari 2022 150 150 Han van den Broek

Wandeling door Bokkeduinen 8 januari 2022

Beste leden, Ter informatie bijgevoegd een brief met daarin een uitnodiging aan omwonenden van Bokkeduinen. 211119 uitnodiging boswandeling Bokkeduinen

verder lezen...
Algemene Leden Vergadering 18 januari 2022 alternatief uitgevoerd 150 150 Han van den Broek

Algemene Leden Vergadering 18 januari 2022 alternatief uitgevoerd

/// aanvulling dd 13 januari & 25 februari: in verband met de aanhoudende coronamaatrdegelen is de ALV uitgesteld naar 10 mei. Deze ALV is alternatief uitgevoerd. ////   Beste leden, Bij deze nodigen wij u,…

verder lezen...
Behandeling beroep weigering herziening BP westelijke ontsluiting in Raad van State 150 150 Han van den Broek

Behandeling beroep weigering herziening BP westelijke ontsluiting in Raad van State

Op 16 december 2021 zal Mr. L. Haver Droeze de VBBBB vertegenwoordigen tijdens een zitting van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State over het beroep op de weigering van de herziening van het…

verder lezen...
Ontwikkelingsvisie Amersfoortse Heuvelrug 150 150 Han van den Broek

Ontwikkelingsvisie Amersfoortse Heuvelrug

Beste leden, onlangs is de ontwikkelingsvisie gepubliceerd op de website van de gemeente Amersfoort. Deze zet in onze ogen de deur ver open om stedenbouwkundige ontwikkelingen toe te laten in onze bossen. Wij bereiden een…

verder lezen...