Stikstofarrest stelt westelijke rondweg ter discussie

De stichting Groen In Amersfoort is hogelijk verbaasd dat de westelijke rondweg niet voorkomt op de lijst van projecten die door een verstrekkende uitspraak van de Raad van State over stikstofuitstoot een nieuwe natuurvergunning nodig hebben. Marco Willemse – Algemeen dagblad – 17-08-19 Volgens de gemeente Amersfoort ontbreekt de westelijke ontsluiting, doordat het bestemmingsplan al […]

Groen in Amersfoort in beroep bij Raad van State.

Beroepschrift Raad van State d.d. 6 juni 2019. Dit beroepsschrift is tevens ondertekend door de VBBBB Gemeenteraad moet nieuwe feiten onder ogen zien Groen in Amersfoort vraagt de Raad van State te oordelen over het gemeentebesluit om de bezwaren tegen de afwijzing van ‘het verzoek om herziening van het bestemmingsplan Westelijke Ontsluiting’ ongegrond te verklaren. […]

Gemiddelde doorstroomsnelheid 43 km/u in de spits

“Gemeenteprognoses voor snelheid rondweg raken kant noch wal.” De afgelopen jaren rijdt het autoverkeer gemiddeld niet langzamer maar sneller op de bestaande Westelijke Rondweg. Dit is tegenstrijdig met de verkeersprognoses die de gemeente Amersfoort hanteert als hoofdargument om de nieuwe Westelijke Ontsluiting aan te leggen. “De provincie geeft 58,8 miljoen euro subsidie voor de aanleg […]