Alleen voor VBBBB leden

Onder constructie.

Alleen leden gaan toegang krijgen tot formele stukken van de VBBBB, waaronder:

  • privacy reglement van de VBBBB
  • statuten van de VBBBB
  • notulen van ledenvergaderingen
  • notulen van bestuursvergaderingen
  • inschrijving voor evenementen