Welkom op de website van de Vereniging Behoud Bos Birkhoven en Bokkeduinen

De Vereniging VBBBB zet zich in, samen met anderen, voor het behoud van ons bos.
Hebt u een warm hart voor het bos Birkhoven en Bokkeduinen?
Word dan lid van onze mooie vereniging!

Nieuws

Gemeentelijke reactie bezwaar vergunning Buitenhuis Blom

nieuws
Beste leden, onze gemeente heeft uiteindelijk (veel te laat!!) gereageerd op ons bezwaar ten aanzien van de verleende vergunning 'placemaking locatie Buitenhuis Blom'. Er is...
Read More

Inspraak over bouwplannen Blom

nieuws
Dinsdag 21 maart hebben wij ingesproken namens de VBBBB over de bouwplannen op het terrein van Blom.Kijk hier deze inspraak terug: https://amersfoort.raadsinformatie.nl/vergadering/1090900#ai_7452942 Met hier de...
Read More

VBBBB dient bezwaar in tegen uitbreiding functies Buitenhuis Blom

nieuws
In november heeft de gemeente een Omgevingsvergunning verleend aan Bijzondere Plekken om de functies in en om het Buitenhuis Blom flink uit te breiden. Het...
Read More

Brief aan gemeente over bouwplannen Blom

nieuws
Beste leden, Zie in de bijlage de brief die uw bestuur heeft opgesteld naar aanleiding van alle ontwikkelingen in en rond Bokkeduinen. 221125 brief aan...
Read More

Uitspraak gemeente mbt bezwaar vergunning COA

nieuws
Beste leden, De gemeente heeft ons bezwaar op de uitbreiding van het COA in Bokkeduinen afgewezen. Zie in de bijlage voor de gehele brief. Een...
Read More

Bokkeduinen: uitspraak rechter en hoorzitting bij gemeente

nieuws
Beste leden, Helaas heeft de rechter ons verzoek om een voorlopige voorziening afgewezen en kan de aanleg van de tijdelijke woonunits in bos Bokkeduinen voorlopig...
Read More

Update bouwplannen Blom

nieuws
Zoals in onze opdracht van de ledenvergadering en de ledenraadpleging daarna is gesteld, gaan wij ook in tegen plaatsing van tijdelijke woonunits voor asielzoekers en...
Read More

Uitspraak Raad van State: VBBBB in gelijk gesteld met Westelijke Ontsluiting!

nieuws
Op 10 augustus 2022 heeft de Raad van State ons hoger beroep m.b.t. herziening besluit Westelijke Ontsluiting Amersfoort gegrond verklaard! Samen met Stichting Groen in...
Read More
Zomernieuws VBBBB

Zomernieuws VBBBB

gemeentepolitiek nieuws verenigingsnieuws VBBBB
Beste leden van de VBBBB, Het is inmiddels volop zomer in het bos, en in Amersfoort. Hier een aantal zaken van jouw bestuur, ter informatie. WO van de baan De Westelijke Ontsluiting...
Read More

Ledenraadpleging en uitslag

nieuws
Beste leden, Vorige week hebben we een ledenraadpleging uitgevoerd, mbt het standpunt over al dan niet tijdelijke bebouwing op het terrein van Blom, in bos...
Read More

Flyer standpunt VBBBB tov uitbreiding AZC en Blom

nieuws
Beste leden, In bijgaande flyer is het standpunt van de VBBBB toegelicht, zoals dat tijdens de ALV van 10 mei 2022 is besproken en besloten....
Read More

Rapport Raad voor de Leefomgeving en infrastructuur

nieuws
Beste leden, Hierbij treffen jullie de link aan naar het rapport 'Natuurinclusief' van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur. Een alarmerend rapport, waarin heel...
Read More

Brieven van gemeente mbt uitbreiding AZC nabij Bokkeduinen

gemeente gemeentepolitiek
Beste leden, Hierbij treffen jullie aan de brieven die door de gemeente in maart 2022 en in mei 2022 zijn verstuurd aan ons, als belanghebbende...
Read More

Nieuwsbrief februari 2022

verenigingsnieuws VBBBB
Beste leden, Het is inmiddels eind februari en we willen namens het bestuur van de VBBBB graag een aantal zaken onder uw aandacht brengen. Bewonersmanifest Op...
Read More

Aanstaande gemeenteraadsverkiezingen: VBBBB ondersteunt het bewoners-manifest

gemeente gemeentepolitiek nieuws verenigingsnieuws VBBBB
Beste leden, Op dinsdag 1 maart overhandigt de SGLA het Bewonersmanifest aan burgemeester Lucas Bolsius. In dit manifest staan 5 belangrijke punten met betrekking tot de...
Read More

BLOM project en VBBBB participatie

gemeente nieuws verenigingsnieuws VBBBB
Inmiddels is de VBBBB gesprekspartner bij de ontwikkeling van de plannen door Van Wijnen op het gebied BLOM (BW Laan, naast het AZC). De VBBBB...
Read More

Indienen zienswijze Ontwerp Visie Gezond Groen voor 22 december

gemeente gemeentepolitiek nieuws
Aan de leden van de VBBBB, geachte dames en heren, Wij vertelden u in eerdere berichten al over de ontwikkelingen rondom het terrein van Mrgr....
Read More

Wandeling door Bokkeduinen 8 januari 2022

nieuws
Beste leden, Ter informatie bijgevoegd een brief met daarin een uitnodiging aan omwonenden van Bokkeduinen. 211119 uitnodiging boswandeling Bokkeduinen
Read More

Algemene Leden Vergadering 18 januari 2022 alternatief uitgevoerd

verenigingsnieuws VBBBB
/// aanvulling dd 13 januari & 25 februari: in verband met de aanhoudende coronamaatrdegelen is de ALV uitgesteld naar 10 mei. Deze ALV is alternatief...
Read More

Behandeling beroep weigering herziening BP westelijke ontsluiting in Raad van State

gemeente gemeentepolitiek nieuws verenigingsnieuws VBBBB
Op 16 december 2021 zal Mr. L. Haver Droeze de VBBBB vertegenwoordigen tijdens een zitting van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State over...
Read More

Ontwikkelingsvisie Amersfoortse Heuvelrug

gemeente gemeentepolitiek nieuws
Beste leden, onlangs is de ontwikkelingsvisie gepubliceerd op de website van de gemeente Amersfoort. Deze zet in onze ogen de deur ver open om stedenbouwkundige...
Read More

Boomwerkzaamheden Birkhoven 10-17 december

nieuws
Geachte leden,   Onderstaand bericht ontvingen wij van het Utrechts Landschap. Dit kan hinder veroorzaken op (fiets-)paden in Birkhoven.   brief boomwerkzaamheden Birkhoven
Read More

Grootschalige bouwplannen terrein mgr. Blom in bos Bokkeduinen

gemeente nieuws
De gemeente heeft grootschalige bouwplannen op het terrein van de Kerkelijke Instelling Mgr. Blom (KIMB) aan de BW-laan in bos Bokkeduinen. Op 7 oktober jl....
Read More

VBBBB: we gaan door!

archief verenigingsnieuws VBBBB
Beste leden, Met plezier meld ik jullie dat ik in gesprek ben met een zeer gemotiveerd lid om toe te treden tot het Bestuur. Dat...
Read More

Petitie goederentreinen

gemeentepolitiek landelijke en provinciale politiek nieuws
Op 8 april boden wij - Thomas van der Eerden van 'Bezorgd Liendert' (www.bezorgdliendert.nl) en ondergetekende (Vz. VBBBB) - een petitie aan, aan wethouder Hans...
Read More

VERSTERKING BESTUUR GEWENST

verenigingsnieuws VBBBB
Beste VBBBB leden, Graag doe ik een dringend beroep op u om u te melden als geínteresseerd aspirant bestuurslid van de VBBBB. Momenteel is het...
Read More

Petitie over intensivering goederentransport per trein

gemeente gemeentepolitiek landelijke en provinciale politiek nieuws verenigingsnieuws VBBBB
Beste allen, Onlangs organiseerden Thomas van Eerden en ondergetekende een petitie over het voornemen van de Gemeente om een EU subsidie aan te vragen die...
Read More

Geen reactie van het College B&W op de Open Brief van VBBBB over de Westelijke Rondweg

gemeente gemeentepolitiek verenigingsnieuws VBBBB
Beste VBBBB leden en andere geïnteresseerden, Op 12 juni stuurde de VBBBB (Voorzitter) een Open Brief naar College B&W en naar fractievoorzitters van Amersfoortse politieke...
Read More

Speurtocht ‘Ontdek het Bos Birkhoven’

nieuws verenigingsnieuws VBBBB
Onlangs heeft een groep enthousiaste VBBBB leden gewerkt aan het ontwerpen van een echte 'speurtocht'. Enkele weken geleden werd een prototype van het design -...
Read More

Kaarten van Bos Birkhoven-Bokkeduinen

nieuws verenigingsnieuws VBBBB
De onderstaande kaarten bevatten de ondergronden van het gebied Birkhoven-Bokkeduinen. Klik op de afbeelding voor het pdf-bestand
Read More

Fijne Kerst en gelukkig nieuwjaar

verenigingsnieuws VBBBB
Beste leden van de VBBBB, Mede namens mijn collega-bestuursleden wens ik jullie allen een heel gezond en heel gelukkig 2021 toe. Uiteraard hoop ik ook...
Read More

Voortgang Actieplan 2021

verenigingsnieuws VBBBB
Op Januari 7 januari werkten enkele enthousiaste VBBBB leden een concreet actieplan voor 2021 uit. Een lijst van prioriteiten werd samengesteld. Inmiddels zijn er vorderingen...
Read More

Het verslag ALV/VBBBB (28 september 2020): een doorkijkje naar een vernieuwde VBBBB.

nieuws verenigingsnieuws VBBBB
Beste VBBBB leden en belangstellenden, Hierbij het verslag van de Algemene Ledenvergadering van de VBBBB, gehouden op 28 september 2020. Zoals u ziet werd er...
Read More

Aankondiging Algemene Leden Vergadering (ALV), VBBBB

verenigingsnieuws VBBBB
Aankondiging Algemene Leden Vergadering (ALV): 28 September - komt allen!. Beste VBBBB leden, Wij, VBBBB bestuur, nodigen u allen uit om op maandag 28 september,...
Read More

Politiek nieuws over de westelijke rondweg

gemeentepolitiek
Ronde 2 juli Interpellatie financiën WO  
Read More

Commentaar door St. Groen op plannen westelijke rondweg

gemeentepolitiek landelijke en provinciale politiek
Ook zeer lezenswaardig: Stichting Groen over de plannen / aanbesteding voor de rondweg: https://www.groeninamersfoort.nl/2020/06/15/reactie-op-rib-over-aanbesteding-westelijke-ontsluiting/ Ook dit alles is naar de politici in Amersfoort gestuurd.
Read More

Open Brief door de VBBBB betreffende de westelijke rondweg

gemeentepolitiek landelijke en provinciale politiek verenigingsnieuws VBBBB
Beste leden, Op 12 juni j.l. verzond de Voorzitter van de VBBBB de volgende Open Brief aan het College van B&W en aan de fractieleden...
Read More

Geslaagde boswandeling op 25 februari 2020

verenigingsnieuws VBBBB
Boswachter Martijn Bergen van Utrechts Landschap nam een klein groepje VBBBB leden onder zijn hoede tijdens een leuke, inspirerende en zeer informatieve wandeling door ‘ons’...
Read More

Tekst beroepschrift Raad van State

gemeentepolitiek landelijke en provinciale politiek verenigingsnieuws VBBBB
KLIK op de link hieronder voor het Beroepschrift inzake 'bestemmingsplan westelijke ontsluiting' wat eerder dit jaar mede door de VBBBB werd ingediend: https://www.groeninamersfoort.nl/wp-content/uploads/2019/06/Beroepschrift-GiA-Raad_van_State-20190606.pdf
Read More
FLYER VBBBB

FLYER VBBBB

verenigingsnieuws VBBBB
De Vereniging Behoud Bos Birkhoven - Bokkeduinen zet zich al vanaf 1997 in voor het behoud van ons bos. Dat is nodig, omdat verschillende partijen,...
Read More

Email aan de leden over noodzaak versterking bestuur

verenigingsnieuws VBBBB
Deze email werd op 25 oktober 2019 verzonden aan de VBBBB leden met email:   Amersfoort, 25 oktober 2019 Beste VBBBB leden, Zoals jullie weten proberen wij als...
Read More

Artikel in AD: Wethouder Buijtelaar overleeft motie van wantrouwen

gemeentepolitiek
Buijtelaar overleeft motie van wantrouwen om westelijke rondweg VVD’er Hans Buijtelaar is nog altijd de verkeerswethouder van Amersfoort. Een politiek voorstel om hem uit deze...
Read More

Groen Links over Westelijke ontsluiting

gemeentepolitiek
   RTV UTRECHT      donderdag 24 september 2015, 07.10 uur "Natuur lijdt teveel onder plan Westelijke ontsluiting"   AMERSFOORT - GroenLinks in Amersfoort is niet blij...
Read More

Politiek – boomkap

landelijke en provinciale politiek
Vragen door de Partij voor de Dieren en antwoorden door Provinciale Staten. Antwoorddatum: 4 januari 2019 Geachte Statenleden, Toelichting: U heeft op 17 december 2018...
Read More
Stikstofarrest stelt westelijke rondweg ter discussie

Stikstofarrest stelt westelijke rondweg ter discussie

landelijke en provinciale politiek
De stichting Groen In Amersfoort is hogelijk verbaasd dat de westelijke rondweg niet voorkomt op de lijst van projecten die door een verstrekkende uitspraak van...
Read More

VBBBB weer van start

verenigingsnieuws VBBBB
De vereniging maakt in de zomer 2019 weer een nieuwe start!
Read More
Groen in Amersfoort in beroep bij Raad van State.

Groen in Amersfoort in beroep bij Raad van State.

gemeentepolitiek landelijke en provinciale politiek
Beroepschrift Raad van State d.d. 6 juni 2019. Dit beroepsschrift is tevens ondertekend door de VBBBB Gemeenteraad moet nieuwe feiten onder ogen zien Groen in...
Read More

Gemiddelde doorstroomsnelheid 43 km/u in de spits

gemeentepolitiek landelijke en provinciale politiek
“Gemeenteprognoses voor snelheid rondweg raken kant noch wal.” De afgelopen jaren rijdt het autoverkeer gemiddeld niet langzamer maar sneller op de bestaande Westelijke Rondweg. Dit...
Read More

Archief:

VBBBB: we gaan door!

archief verenigingsnieuws VBBBB
Beste leden, Met plezier meld ik jullie dat ik in gesprek ben met een zeer gemotiveerd lid om toe te treden tot het Bestuur. Dat...
Read More